Revista „Administrarea Publică” la prima ediție din acest an

Pe pagina WEB a Academiei de Administrare Publică a fost plasat primul număr din anul curent al revistei metodico-științifice trimestriale „Administrarea Publică”.

Revista inserează 15 articole științifice, inclusiv 5 în limba engleză. Spre deosebire de edițiile precedente, în premieră, articolele din cadrul rubricii „Administrarea publică: teorie și practică” sunt publicate în limbile română și engleză.

Rubrica respectivă debutează cu articolul „Forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova” semnat de Violeta TINCU, doctor, conferenţiar universitar interimar, Academia de Administrare Publică. Autoarea analizează unele forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicii ad¬ministrative existente. Necesitatea unui astfel de studiu a fost dictată de faptul că pentru majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale gestiunea nu poate îmbrăca decât una din cele două forme tradiţionale – directă sau delegată, ambele însă generând destule probleme în Republica Moldova (studiate de autor în publicaţii anterioare), autorităţile locale respective ne¬cunoscând faptul că au şi alte opţiuni perfect legale.

Cultura profesională a funcționarilor publici - fundament al administrării publice moderne”, susține în articolul cu acest titlu Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, decan al Departamentului studii superioare de master din cadrul Academiei de Administrare Publică. Potrivit autorului, problema-cheie a administrației publice moderne este orientarea către oameni și asigurarea prestării serviciilor de calitate. În articol sunt abordate contradicțiile care stau la baza problemei respective, esența și conținutul culturii profesionale, se fac propu¬neri privind instrumentele de formare a culturii profesionale a viitorilor funcționari publici în programele de studii universitare.

La aceeași rubrică se înscrie și articolul „Consolidarea cadrului legal privind delimitarea proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale”, semnat de Gheorghe GUȚU, doctor, lector universitar, Academia de Administrare Publică.

Compartimentul „Societatea civilă și statul de drept” e susținut cu două articole - „Unele aspecte privind contestarea actelor/faptelor autorității contractante la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor”, autori Mariana ODAINIC, doctor, conferențiar universitar, și Natalia CHIPER, doctor, conferențiar universitar interimar, Academia de Administrare Publică, „Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democrația” de Boris NEGRU, doctor, profesor universitar, AAP.

Un studiu privind provocările economiei și impactul asupra mediului ambiant la compartimentul „Economie și finanțe publice” este semnat de Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor universitar, și Rina ȚURCAN, doctor, conferențiar universitar, UTM. O altă autoare, Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, doctor, conferențiar universitar interimar, Academia de Administrare Publică, își consacră articolul temei privind schimbarea paradigmei: de la creșterea economică la crearea durabilă a valorii.

Participarea Academiei de Administrare Publică la proiecte și forumuri este o premisă a calității cercetării, afirmă în materialul cu aceeași denumire Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință la instituție, în cadrul rubricii „Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi”.

La această rubrică se impune și articolul „Îmbunătățirea calității învăţământului superior prin implicarea studenţilor, utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere”. Autorii studiului - Traian ROPOT, doctorand la Facultatea de Educație a Universității Southwest din Chongqing, China, Muhua WANG, dr., conferenţiar, pro-decan, și Francis STONIER, dr., conferenţiar, Departamentul Curriculum și Predare al facultății respective, analizează corelația dintre implicarea studenților și experiența cursului ca mecanism de îmbunătățire a calității studiilor superioare. Articolul este publicat în limbile engleză și română.

Este relevantă lucrarea în limba engleză „Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri” din compartimentul „Relații internaționale și integrare europeană”, autori fiind Nicolae ȚÂU, doctor habilitat, profesor universitar, AAP, și Ibrahim Mustafa Sharfeldin MOHAMMEDELKHATIM, doctorand la ULIM. În articol este abordat aspectul teoretic al afacerilor internaționale, schimbului de mărfuri dintre popoare și întreprinderi. Rubrica mai conține materialele „Educația pentru toleranță în contextul globalizării”, autoare Stela SPÎNU, doctor, conferențiar universitar, AAP, și „Relațiile ruso-americane post Maidan – 2014” de Svetlana CEBOTARI, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, USM.

Rubrica „Tribuna tânărului cercetător” este susținută prin articolele „Aspecte conceptuale privind autonomia locală” de Anastasia ȘTEFANIȚA, doctorandă AAP, „Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene” de Ana SACARA, doctorandă USM, și „Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective” de Flavia Alexandra MĂRGINEAN, masterand, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.