Noutăţi

Noi activități în cadrul proiectului Educational for drone (eDrone)

În contextul prelungirii perioadei de implementare a proiectului Educational for drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-IT-1-EPPKA2-CBHE-JP 2016-2528/001/004 pînă la 28 februarie 2021, coordonatorul internațional UNISANNIO, Italia, a întocmit un calendar al întrunirilor în cadrul Consorțiului, în scopul monitorizării, gestionării și diseminării rezultatelor obținute.

A fost lansat proiectul Jean Monnet Chaire „Comprehensiunea Uniunii Europene: abordare multiconceptuală / European Union: The Comprehensive Notion (EUDIPSEC), care va fi realizat în cadrul Academiei de Administrare Publică

Finanțat de Comisia Europeană, proiectul este preconizat să fie implementat în perioada 2020 – 2023.

Obiectivele generale ale proiectului prevăd:
- aprofundarea predării, cercetării și reflecției disciplinelor Uniunii Europene pentru europenizarea programelor universitare, în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii;
- promovarea dimensiunii și valorilor europene în învățământul superior al Republicii Moldova;
- comunicare, împărtășire și sporirea vizibilității rezultatelor acțiunii către publicul larg în încurajarea dialogului dintre mediul academic/grupurile profesionale / membrii societății civile.

Studiile superioare de doctorat (ciclul III) la Academia de Administrare Publică - admiterea 2020

Pe 27 octombrie curent, la Academia de Administrare Publică au avut loc examenele de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, la specialitățile: „Teoria, metodologia administrației publice”,„Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, servicii publice” și „Economia mondială, relații economice internaționale”.

Candidații la studiile superioare de doctorat sunt absolvenții Academiei de Administrare Publică, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității de Stat „Alecu Russo„ din Bălți, Universității Libere Internaționale din Moldova, dar și altor instituții de profil, fiind angajați ai autorităților publice centrale și locale, precum și în sectorul real al economiei. Pentru desfășurarea studiilor de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat Școala Doctorală a Academiei de Administrare Publică a pus la dispoziția solicitanților 12 granturi.

Examenele de admitere la studiile superioare de doctorat au confirmat, un grad înalt de pregătire a aspiranților la studiile doctorale, demonstrând, chiar de la această etapă un bun potențial științific și de cercetare , ceea ce va permite dezvoltarea abilităţilor/competenţelor ştiinţifice şi generice, finalizate prin realizarea lucrărilor ştiinţifice originale sub forma tezelor de doctorat.
 

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL

Corespunderea profilului de serviciu public modern capabil să facă fața provocărilor mediului politic, social, economic necesită competenţe complexe din partea personalului autorităţilor publice şi, în special, a celui de nivel managerial, care trebuie să asigure obţinerea în instituţiile publice a unor performanţe deosebite, răspunzând aşteptărilor beneficiarilor serviciilor publice.

Ținând cont de faptul că, calitatea procesului managerial este influenţată direct de nivelul de pregătire a personalului de conducere, Academia de Administrare Publică organizează, la comanda de stat, în perioada 26 – 30 octombrie, cursul de dezvoltare profesională “Managementul organizațional” destinat funcționarilor publici de conducere din autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea cu experiența managerială de până la 5 ani.

ETICA ȘI INTEGRITATEA PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL PUBLIC

Întreg personalul angajat în administrația publică are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, pentru a câştiga şi a menţine încrederea cetățenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

În acest context, în perioada 26-28 octombrie 2020, la Academia de Administrare Publică se desfăşoară cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Etica și integritatea profesională în sectorul public”, pentru funcționari publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul este organizat la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 18 din 15.01.2020.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici pentru exercitarea eficientă a funcției publice și promovării integrităţii personalului în autorităţile publice.

Pages

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.