ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ȘTIINȚEI PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE MARCATĂ LA BIBLIOTECA AAP

Comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește în fiecare an, în data de 10 noiembrie, Ziua Științei, eveniment marcat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. 

Această sărbătoare a fost proclamată la 2 noiembrie 2001 și celebrată pentru prima dată la 10 noiembrie 2002, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). În Republica Moldova  ,,Ziua științei” a fost stabilită  prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010  „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării Ziua ştiinţei”.  Această sărbătoare are drept scop evidenţierea rolului primordial  și impactul științei în dezvoltarea durabilă a întregii societăți și în viața de zi cu zi,  promovarea rezultatelor cercetărilor științifice,  cooperarea naţională şi internaţională în domeniul respectiv,   sensibilizarea societății asupra problemelor cu care se confruntă domeniul științei.

Biblioteca Academiei  a marcat acest eveniment prin organizarea mai multor activități  axate pe  promovarea științei deschise în domeniul teoriei și practicii administrării publice, au fost abordate problemele  legate de organizarea și desfășurarea activității științifice și de cercetare în academie (de scos), precum și de participarea comunității Academiei la procesul de elaborare a lucrărilor științifice de cercetare și didactice , educația utilizatorilor-cercetători, promovarea rezultatelor activității de cercetare în cadrul AAP.

Grupul-țintă al ciclului de activități consacrate Zilei științei au fost  cercetătorii, cadrele didactico-științifice, masteranzii, doctoranzii Academiei, funcționarii publici participanți la cursurile de dezvoltare profesională din cadrul Academiei etc.

Astfel, în perioada 6-15 noiembrie în sala de lectură a Bibliotecii a fost vernisată expoziția de carte cu genericul: Dezvoltarea durabilă a societății prin știința administrației. În cadrul expoziției au fost expuse cele  relevante lucrări științifice din domeniul teoriei și practicii administrării publice, dreptului public, managementului public, relații internaționale, anticorupție etc., lucrări editate în țară și străinătate, sub egida AAP,  alte instituții de profil preocupate de cercetarea științifică în domeniul administrării  publice.

Actualmente, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, creșterea rolului social al cercetării științifice, de contextul instituțional și politic, asistăm la o schimbare importantă în vederea organizării, efectuării, evaluării, utilizării și diseminării rezultatelor cercetării.

Pentru orice guvernare, știința este (sau ar trebui să fie) un factor primordial al progresului unei țări. Pentru a elabora politici naționale adecvate, o condiție de bază este cunoașterea situației actuale.  Anume din aceste considerente, aspectele legate de știința deschisă au  constituit  obiectul de discuție în cadrul activităților dedicate Zilei internaționale a științei. În contextul promovării Științei deschise, un accent deosebit a fost pus pe promovarea Repozitoriului instituțional al Academiei care  are drept scop oferirea accesului Deschis la rezultatele cercetărilor științifice în domeniul teoriei și practicii administrării publice elaborate de către cercetătorii  AAP. De asemenea, utilizatorii au fost familiarizați și cu resursele informaționale în domeniul științelor administrative oferite de către comunitatea academică internațională prin accesarea bazelor de date care sunt abonate de către Academie . De asemenea în cadrul evenimentului au fost promovat Instrumentul Bibliometric Național care este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2018.

În concluzie, putem afirma că,  în  Societatea Informației și Cunoașterii,  rolul Bibliotecii Academiei este primordial în asigurarea accesului la informația științifică  și  oferirea suportului info-documentar necesar în sprijinulștiinței administrației – ştiinţă social-politică, care are drept scop studierea globală a activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor locale, cu toate implicaţiile, relaţiile şi corelaţiile acesteia cu celelalte elemente ale sistemului social, în vederea eficientizării ei, cu scopul realizării în condiţii optime a funcţiilor ce le are în cadrul sistemului social-global.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.