Tendințe noi în dezvoltarea bibliotecilor universitare

Un eveniment remarcabil pentru comunitatea academică din Republica Moldova, în special pentru bibliotecile  universitare, a fost lansarea lucrării „International Trends in Academic Library Development” (,,Tendințe internaționale în dezvoltarea bibliotecilor academice”),  care s-a desfășurat la Academia de Studii Economice din  Moldova, la 28 ianuarie 2020. Lucrarea  a fost elaborată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” și editată cu suportul Ministerului Educației Culturii și Cercetării a Republicii Moldova. Menționăm că proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” este finanțat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învățământului superior  cu Eurasia și  dezvoltat în parteneriat cu  Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Brașov, România, și 18 universități din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului,   despre  publicaţia lansată  au vorbit: Grigore BELOSTECINIC, doctor habilitat, profesor  universitar,  academician, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova;   Silvia GHINCULOV, doctor,  director, Biblioteca Stiintifică ASEM;   Ane LANDOU, Universitatea din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, profesor, doctor inginer, Universitatea Transilvania din Braşov;  Nelly ŢURCAN, doctor habilitat, profesor  universitar, Universitatea de Stat din Moldova;  Igor COJOCARU doctor,  directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

Scopul lucrării ,,Tendințe internaționale în dezvoltarea bibliotecilor academice” este de a promova noile tendințe în  modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare, servicii ale informării caracteristice pentru bibliotecile secolului  XXI, noile aspirații în domeniul marketingului de bibliotecă, evaluarea în sistemele de cercetare științifică prin platforme web,  studiilor  scientiometrice și bibliometrice, gestionarea datelor de cercetare, dezvoltarea serviciilor pentru cercetarea și scrierea academică,  acces deschis la rezultatele cercetărilor științifice, arhive instituționale digitale, cultura informației pentru bibliotecari și utilizatori, metode și  tehnici pedagogice etc.

Coordonatorii lucrării,  Ane Landou, reprezentantul  Universității din Bergen, Norvegia, Silvia Ghinculov, doctor, director al Bibliotecii Științifice ASEM și  Angela Repanovici, doctor inginer, Universitatea Transilvania din Brașov, România, cât și membrii echipei editoriale Natalia Cheradi, doctor, Ana Gudima, Silvia Hăbășescu, Ina Nicuță, Alla Iarovaia, Svetlana Studzinschi au reușit să editeze o lucrare cu un conținut inovativ, deosebit de importantă și utilă pentru comunitatea academică și bibliotecară din mediul universitar.  Cartea  este destinată, în primul rând, bibliotecarilor universitari care au  scopul modernizării serviciilor și produselor bibliotecii, implicarea în elaborarea de noi proiecte pentru dezvoltarea durabilă a bibliotecii. De asemenea, cartea este necesară tuturor factorilor de decizie din instituțiile de învățământ superior şi ministere, precum şi pentru utilizarea bibliotecilor universitare ca instituții de sprijin pentru educație, cercetare științifică și progres.

La fel, cartea se adresează utilizatorilor pentru a înțelege mai profund rolul important al bibliotecii universitare în pregătirea lor profesională; instrumentele moderne prin care procesul de învățare, cercetare și scriere academică este simplificată, iar documentarea devine o activitate inovatoare.

Printre  materialele incluse în lucrare se înscrie și articolul cu genericul ,,Impact of international projects on the development of the library of the Academy of Public Administration of Moldova” („Impactul proiectelor internaționale în dezvoltarea Bibliotecii Academiei de Administrare Publică din Moldova”) , semnat de Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Administrare Publică. În lucrare  este accentuat  impactul proiectelor internaționale,  implementate de către Biblioteca Academiei în cadrul  procesului de reformare şi informatizare a activităţilor bibliotecare şi  info-bibliotecare,  a serviciilor inovative, a programelor info-bibliotecare, perfecţionarea continuă  a procesului  didactic și științific din cadrul Academiei.

Această publicație este valoroasă nu numai prin imaginea de ansamblu, ci şi prin impactul pe care îl pot  avea studiile  inserate în paginile lucrării care sunt produsul cercetărilor în cadrul cărora au participat nume notorii în teoria și practica biblioteconomiei și științe ale informării.

Avem certitudinea că lucrarea ,,Tendințe noi în dezvoltarea bibliotecilor universitare” va fi o sursă de inspirație pentru biblioteci și bibliotecari în procesul de implementare a ideilor reformatoare de modernizare a bibliotecilor universitare în  vederea ajustării serviciilor la standardele erei informaţionale şi rigorilor tehnologiilor inovative caracteristice sec. XXI.

Menționăm că cartea este plasată în acces deschis în depozitul de date de cercetare  european  

ZENODO:  https://zenodo.org/record/3524992#.XjAWgTIzaUk

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.