Senatul Academiei a aprobat raportul privind realizarea proiectului LNSS

La 26 decembrie 2018, în cadrul ședinței ordinare a Senatului Academiei,  a fost  ascultat și analizat raportul privind valorificarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului internațional „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”(Proiect nr. 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP), proiect care s-a desfășurat în perioada anilor 2015-2018, în cadrul Programului Erasmus+ Dezvoltarea capacităților în domeniul învățământului superior.

Rodica Sobieski-Camerzan, coordonatorul proiectului, a efectuat o trecere în revistă a activităților organizate și realizate pe parcursul a trei ani de  implementare a obiectivelor stabilite de a consolida și moderniza biblioteca, a îmbunătăți competențele și abilitățile personalului de bibliotecă și academic prin dezvoltarea unei biblioteci inovatoare care să sprijine educația și învățarea pe tot parcursul vieții.

Raportorul a analizat impactul proiectului atât în plan instituțional cât și în plan național și regional, a procedat la o prezentare generală a indicatorilor de impact pe termen scurt și lung obținuți în cadrul proiectului, activităților de monitorizare și asigurare a calității, a strategiei de diseminare și strategiei de dezvoltare durabilă a proiectului.  

În baza celor expuse, Senatul a constatat că în perioada de implementare a proiectului LNSS, Biblioteca științifică a organizat și a desfășurat activitățile prevăzute de proiect, lucrul fiind efectuat în concordanță cu programul de lucru, agenda stabilită în Acordul pentru Grant și aplicația aprobată pentru obținerea rezultatelor definite și și-a asumat responsabilitatea pentru munca în conformitate cu principiile profesionale acceptate, în temeiul prevederilor Acordului pentru Grant și anexele sale.

Astfel, în scopul valorificării rezultatelor obținute în proiect și realizării calitative si eficiente a activităților din perioada de sustenabilitate a proiectului, Senatul Academiei a aprobat raportul privind valorificarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului internațional „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, urmând ca coordonatorul proiectului, dna Rodica Sobieski-Camerzan, în comun cu departamentele, catedrele, direcțiile și secțiile Academiei să asigure realizarea activităților din perioada de sustenabilitate a proiectului.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.