Reprezentanții Bibliotecii Științifice în vizită de studiu la colegii din Belarus

Recent, o delegație din cadrul Academiei de Administrare Publică a participat la un curs de limba engleză pentru bibliotecari, care s-a desfășurat în perioada  21-27 iulie 2018 la Universitatea de Stat din Belarus, orașul Minsk, activitate organizată  în cadrul proiectului internațional ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, finanțat de către Comisia Europeană. La cursuri au participat reprezentanții instituțiilor participante la proiect din Republica Moldova (AAP și USARB)  și instituțiile partenere din Belarus (Universitatea de Stat din Belarus, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus, Universitatea Tehnică de Stat din Brest, Universitatea de Stat „Yanka Kupala” din Grodno, Belarus cu participarea partenerilor din Uniunea Europeană – Pyramid Grup din  Germania.

La acest training internațional Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de membrii echipei de proiect Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, șefa Bibliotecii științifice (coordonator), Igor NEAGA, bibliotecar (cercetător), Mariana GRIȚCO, contabil (tehnician).

Obiectivul prioritar al cursului  l-a constituit instruirea personalului bibliotecar din instituțiile partenere la proiect pentru însușirea și utilizarea limbii engleze specifice în activitatea de modernizare și reformare a serviciilor bibliotecilor universitare. Trainerii ai cursului - Gerry CULLEN și Valeria RACHEEVA, reprezentanții Grupului Pyramidă din cadrul proiectului, profesori la Universitatea Tehnică din Dresda, Germania.

Complimentar, în cadrul  întâlnirii,   fiecare instituție de învățământ din cadrul proiectului a efectuat prezentarea generală a strategiei și planul individual de diseminare și exploatare a proiectului, rezultatele realizării indicatorilor de impact cantitativi și calitativi,   pe termen lung și scurt,  strategia de sustenabilitate și dezvoltare durabilă  a proiectului în plan instituțional, național și internațional. 

Un compartiment separat din programul  cursului a fost rezervat prezentării link-urilor paginii proiectului LNSS din cadrul site-ului fiecărei instituții de învățământ. Reprezentantul Grupului Piramidă din Germania, Dl Gerry CULLEN, expert internațional a efectuat analiza site-ului fiecărei instituții partenere în proiect, accentul fiind pus pe calitatea și accesibilitatea informațiilor privind implementarea și desfășurarea proiectului, utilizarea terminologiei specifice în limba engleză în descrierea activităților din proiect.

Lucrările întâlnirii s-au finalizat cu o masă rotundă a partenerilor din proiect în cadrul căreia s-a discutat planul de asigurare a continuității proiectului LNSS prin identificarea unor noi direcții de dezvoltare și modernizare a bibliotecilor din învățământul superior din țările partenere în proiect.  Adițional a fost discutat și analizat programul Conferinței internaționale de finalizare a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor, ce se va desfășura în perioada 3-5 octombrie 2018, la Academia de Administrare Publică din Republica Moldova.

  Programul întâlnirii de la Minsk a inclus și trei vizite de studiu la Biblioteca Națională din Belarus, Biblioteca Fundamentală a Universității de Stat din Belarus și Biblioteca Științifică a  Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus.

Participarea la  cursul ,,Limba engleză pentru bibliotecari”, desfășurat în cadrul proiectului,   a oferit posibilitatea de a studia standardele europene privind utilizarea terminologiei specifice engleze în domeniul info-documentar și biblioteconomic, de a cunoaște strategiile de diseminare și asigurare a sustenabilității proiectului în instituțiile  partenere, a avut loc schimbul de experiență privind implementarea, realizarea și impactul proiectului LNSS.

Vizitele de studiu la bibliotecile din Belarus au oferit posibilitatea de a cunoaște activitatea și experiența instituțiilor date în procesul de modernizare a serviciilor de bibliotecă în conformitate cu rigorile erei informaționale și cerințele utilizatorului sec. 21.

Cunoștințe acumulate în cadrul vizitei în Republica Belarus vor fi implementate în activitatea Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare  Publică și vor avea un impact pozitiv asupra sporirii calității activității Bibliotecii științifice AAP, vor contribui la modernizarea serviciilor prestate de către bibliotecă, vor crește impactul implementării proiectului LNSS atât la nivel instituțional cât și la nivel național și internațional.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.