Noi intrări în colecțiile Bibliotecii Academiei achiziționate în cadrul proiectului LNSS

Pe parcursul anului 2018, colecția Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică a devenit mai bogată cu o serie de publicații deosebit de importante pentru procesul instructiv-didactic și metodico-științific din instituție, precum și pentru satisfacerea necesităților informaționale ale funcționarilor publici prezenți la cursurile de dezvoltare profesională din cadrul Academiei.

Lucrările au fost achiziționate în contextul  proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă  şi  reformarea bibliotecilor” (LNSS), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)” și finanțat de Comisia Europeană. Obiectivul de bază al proiectului constă în consolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în instituțiile de învățământ superior din Armenia, Moldova și Belarus,  prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă. Achiziția de  noi publicații  se înscrie în palmaresul realizărilor de succes ale Bibliotecii Științifice   în cadrul acestui proiect, misiunea căruia este modernizarea bibliotecilor, iar suportul informațional obținut va fi de un real folos pentru activitatea cotidiană a cadrelor didactice, doctoranzilor și masteranzilor, pentru cercetătorii din cadrul Academiei.  

În total, în cadrul proiectului au fost achiziționate 148 de titluri de carte (170 exemplare) în sumă de 34.131 lei.

Noile achiziții vin să completeze colecția Bibliotecii care numără în prezent peste 46 mii de publicații pe suport tradițional și digital și să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite de Bibliotecă, deoarece politica de dezvoltare a colecției de bibliotecă are un rol esențial în oferirea serviciilor informaționale de calitate. Achiziționare acestor lucrări se încadrează în procesul general de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale ale Bibliotecii AAP care se axează pe orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente în sprijinul procesului instructiv și de cercetare din cadrul Academiei și analiza permanentă a documentaţiilor necesare selecţiei: programele de studiu, planurile de cercetare, bibliografiile obligatorii şi facultative, studiile de marketing, planurile editoriale pentru achiziţia curentă, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare etc. În acest sens, pentru achizițiile respective au fost luate în calcul opțiunile cadrelor didactice de la catedrele de profil, necesitățile de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii în funcție de specialități și noile apariții editoriale pe plan național și internațional.

În lista publicațiilor achiziționate putem găsi lucrări de referință din domeniul științei administrației, dreptului public și administrativ, istoriei și diplomației, managementului și psihologiei manageriale, comunicării, negocierii și afacerilor. Dat fiind faptul că una dintre componentele proiectului implementat în cadrul Bibliotecii   a fost „Engleza pentru scopuri specifice de bibliotecă” în achizițiile de carte lucrări se regăsesc lucrări tipărite și digitale pentru învățarea  acestui obiect, destinat atât personalului Bibliotecii, cât și cadrelor didactice, managerilor publici, masteranzilor și doctoranzilor.

Patrimoniul fundamental al bibliotecii îl  constituie colecţiile sale, prin urmare, noile intrări vin să consolideze potențialul informațional al Bibliotecii Științifice AAP și să asigure confortul și comoditatea în accesul și utilizarea resurselor în condiţii de acces liber.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.