Instruirea funcționarii publici debutanți din APL pentru Cultura informației.

În scopul dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru modernizarea și creșterea calității serviciului public, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 27 februarie 2019, desfășoară în perioada 04 – 15 noiembrie curent, ultimul curs de dezvoltare profesională din acest an „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice locale.

Tradițional, cursul de dezvoltare profesională a demarat cu o activitate de instruire în domeniul culturii informației, care a avut drept scop consolidarea și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilitățiale funcționarilor publici în utilizarea eficientă a serviciilor,  resurselor informaționale și documentare oferite de către Biblioteca AAP.  

Prin activitatea de instruire s-a urmărit  amplificarea cunoștințelor și dezvoltarea nivelului de competențe, aptitudini și  abilități de utilizare a resurselor informaționale și documentare în domeniul teoriei și practicii administrării publice, căutarea, regăsirea, evaluarea critică și utilizarea eficientă a  informației în domeniul profesional, accesarea  bazelor de date interne și externe, utilizarea serviciilor info-documentare tradiționale și on-line  prestate de către Biblioteca AAP.

De asemenea, cursanții au fost informați privind conținutul și modalitatea de accesare și utilizare a documentelor arhivate în Repozitoriul instituțional al Academiei, despre platforma  publicațiilor digitale pe care le oferă  Biblioteca pentru utilizatorii rețelei informaționale interne a Academiei,  accesul on-line la conținutul revistelor științifice din țară și din străinătate, accesul la bazele de date internaționale abonate de către Biblioteca AAP, accesul la documentele plasate în biblioteci și arhive electronice etc.

În procesul de instruire au fost utilizate materialele didactice elaborate în cadrul Modulului 4: ,,Cultura informației și Modulului 5: ,,Servicii inovatoare on-line pentru biblioteca secolului XXI”  implementate și dezvoltate în cadrul  proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”(2015-2018), Programul Erasmus+ Consolidarea capacității în domeniul  învățământului superior, finanțat de către Comisia Europeană și implementat la Academia de Administrare Publică.

În scopul familiarizării participanților la curs cu resursele bibliografice în domeniul teoriei și practicii administrației publice locale, pentru funcționarii publici debutanți a fost vernisată o expoziție de carte cu genericul  ,,În susținerea integrării profesionale în funcția publică”. Expoziția inserează lucrări didactice, științifice, de referință din colecția Bibliotecii Științifice AAP, în ajutorul respectivei categorii de utilizatori, pentru ai ajuta să obțină cunoștințe temeinice și competențe  profesionale în domeniul serviciului public, teoriei și practicii organizării și funcționării administrației publice, planificării, monitorizării și evaluării  activității în organizațiile publice, culturii organizaționale, reglementării activității funcționarului public, prestării serviciilor publice, elaborării proiectelor, dezvoltării abilităților de comunicare, prezentare, de procesare a informației, petițiilor, de elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizie etc.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.