Inaugurarea unui nou an de studii la Academie

Pe 30 septembrie, la Academia de Administrare Publică a avut loc festivitatea de inaugurare a anului de studii 2019-2020.

La festivitate au participat Adrian ERMURACHI, secretar general adjunct al Guvernului, profesorul universitar, doctor Iordan Gheorghe Bărbulescu, președinte al Senatului Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul acestei școli, Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică, conducerea și profesorii Academiei, studenții-masteranzi admiși la studii pentru anul de învățământ 2019-2020.

  

Felicitând noii studenți, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat că instituția noastră este unică în republică, unde s-a înregistrat un concurs mare la admitere, ceea ce denotă autoritatea de care se bucură ea. Rectorul a evocat tradițiile instituției, îndemnând asistența să procedeze la studii aprofundate.

Adrian ERMURACHI a menționat că actualul guvern este încadrat într-un proces continuu de reformare, proces care este necesar să fie susținut de cadre de funcționari publici bine calificați. În acest sens Academiei de Administrare Publică îi revine un loc aparte.

Profesorul Iordan Gheorghe Bărbulescu a apreciat drept foarte bune relațiile tradiționale dintre SNSPA și AAP, și a reiterat intenția de a iniția programe comune de studii, cele două instituții de învățământ având profil asemănător.

Mesaje de felicitare au adresat celor prezenți decanul Departamentului studii superioare de master Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, și absolventul studiilor de master, vice-primar al comunei Sireți, raionul Strășeni, Leonid BOAGHI, actualmente doctorand la Academie.

  

Prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a făcut o prezentare a Academiei de Administrare Publică, elucidând principalele etape de evoluție a instituției și analizând sistemul de servicii educaționale prestate în prezent de Academie în calitate de Centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, după care Rodica SOBIESKI-CAMERZAN,  șef Direcție informare și documentare a făcut o prezentare generală a  Bibliotecii Academiei, menționând cele mai relevante pagini din evoluția acesteia, efectuănd o trecere în revistă a resurselor informaționale și documentare de care dispune biblioteca, adițional, cei prezenți fiind familiarizați și cu s serviciile prestate de către  bibliotecă pentru utilizatori. Participanții la ședința de inaugurare au avut posibilitatea să ia cunoștință de resursele bibliografice expuse în cadrul expoziției ,,Realizări didactico-științifice ale colaboratorilor Academiei”.

  

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.