Donații de carte oferite de Academie

Biblioteca Academiei de Administrare Publică, fiind instituția care își axează activitatea pe constituirea, dezvoltarea și conservarea unor colecții de cărți, publicații seriale și altor documente de bibliotecă, a bazelor de date specializate în domeniile teoriei și practicii administrației publice, dispune de un impresionant fond de carte în domeniile științelor socioumane. De-a lungul timpului, pe parcursul a 27 ani de activitate, colecţiile Bibliotecii s-au îmbogăţit prin achiziţie curentă şi retrospectivă şi prin donaţii, acestea din urmă având o pondere destul de însemnată în completarea fondului de documente.

În scopul maximizării accesului la colecțiile de carte pe suport fizic, eficientizării organizării colecțiilor și a spațiilor bibliotecii, recent, a fost efectuată o evaluare a colecțiilor de carte tipărită în conformitate cu curriculum-ul Academiei și a Politicii de dezvoltare a colecțiilor.

Această activitate a făcut posibilă efectuarea unei donații de carte, de care au beneficiat Institutul Național de Informații și Securitate ,,Bogdan, întemeietorul Moldovei”, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Colegiul Pedagogic ,,Alexei Mateevici”, Universitatea ,,Constantin Stere”, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Academia „Ștefan cel Mare”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Academia Militară ,,Alexandru cel Bun”, Universitatea Slavonă din Moldova, Inspectoratul General de Carabinieri, Direcția Regională Centru a IGC, Liceul „Prometeu” și, nu în ultimul rând, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, care a selectat lucrări atât pentru propriile colecții, cât și pentru colecția de donații care urmează a fi redistribuite în alte biblioteci din Sistemul Național de Biblioteci.

Considerăm ca lucrările preluate de către instituțiile nominalizate mai sus vor fi utile în satisfacerea necesităților informaționale ale utilizatorilor, astfel, aducându-se contribuție atât susținerii informaționale și documentare a proceselor educaționale din instituțiile respective, cât și pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.