CUM SE IMPLEMENTEAZĂ UN SERVICIU NOU DE BIBLIOTECĂ

În perioada 24-25 iulie 2019, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul  Bibliotecii  Naționale a  Republicii  Moldova a organizat training-ul cu genericul ,,Cum se implementează un nou serviciu de bibliotecă. Portofoliul serviciului”. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de către   Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, șef Direcție informare și documentare/Biblioteca. 

Conținutul activității de instruire s-a axat pe următoarele subiecte:

  • Inițierea și etapele de proiectare a serviciului nou.
  • Gândirea operațională și gândirea strategică a bibliotecarului.
  • Etapele de implementare a serviciului nou.
  • Componentele portofoliului serviciului.
  • Prezentarea documentară a portofoliului ca document instituțional.

Obiectivele trainingului: dezvoltarea la formabili a competențelor de a analiza constructiv necesitățile și oportunitățile de dezvoltare a serviciilor noi de bibliotecă; de a investiga necesitățile utilizatorilor și non-utilizatorilor pentru servicii de bibliotecă; de a „construi” un  nou serviciu util de bibliotecă; de a atrage utilizatori și parteneri pentru bibliotecă.

Activitatea de instruire a fost organizată pentru personalul de specialitate din biblioteci, responsabili pentru elaborarea cadrului instituțional de reglementare, precum și persoanele implicate în relații cu publicul.

Cunoștințele acumulate în cadrul trainingului vor fi aplicate în conceptualizarea serviciului nou de bibluiotecă, reflectarea acestuia în documentele bibliotecii (program de activitate, rapoarte etc.),  elaborarea portofoliului  serviciului nou de bibliotecă, care este  parte a componentei documentare instituționale, prezentarea Portofoliului serviciului nou de bibliotecă în contextul SM SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe” (compartiment 7.5 Informații documentare), conform  prevederilor Regulamentului de evaluare a bibliotecii publice.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.