Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Pe 25 iunie 2019, reprezentanții Academiei de Administrare Publică Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferențiar universitar, și Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, șef Direcție informare și documentare/Biblioteca au participat la conferința de finalizare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov. Scopul principal al acestui proiect este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea a 18 biblioteci universitare, inclusiv a Bibliotecii Academiei de Administrare Publică.

Conferința a fost deschisă de Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, care a salutat participanții la conferință și în calitate de președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova, menționând importanța, impactul obţinut și efectele produse în cadrul proiectului „Modernizarea bibliotecilor universitare din Moldova” asupra modernizării și dezvoltării bibliotecilor universitare din republică.

Mesaje de salut au mai adresat Maria-Carme TORRAS CALVO, dr., Universitatea din Bergen, Norvegia, Nelly TURCAN, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Igor COJOCARU, dr., Institutul Dezvoltării Societății Informaționale.

La conferință au fost prezentate un șir de rapoarte privind rezultatele Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”: „Dezvoltarea durabilă a serviciilor informaționale  pentru mediul academic” - Silvia GHINCULOV, dr., Director BȘ ASEM, coordonator național al proiectului; „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova: parteneriat sustenabil” - Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia, coordonator internațional de proiect; „Dezvoltarea competențelor profesionale a bibliotecarilor universitari: rezultate și perspective” - Angela REPANOVICI, doctor, profesor,  Universitatea Transilvania din Brașov, România, partener în proiect”. Pe marginea impactului Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” pentru învățământul superior al Republicii Moldova au vorbit Elena HARCONIȚĂ, BȘ USARB, Ecaterina ZASMENCO, director, Biblioteca Centrală universitară a USM, Rodica AVASILOAIE, director, Biblioteca Științifică a  Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Momentul culminant al Conferinței de finalizare a proiectului a fost semnarea Acordului de colaborare între instituțiile proiectului pentru anii 2020-2023.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.