Conferința științifico-practică cu participare internațională, 12.10.2017, Bălți

În data de  12 octombrie 2017,  Rodica Sobieski-Camerzan, directorul Bibliotecii Științifice a participat la ,,Conferința Colloquia Professorum tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a, secțiunea Biblioteconomie și științele informării, care s-a desfășurat la Universitatea de Stat din Bălți.  La conferință au participat reprezentanți ai mediului profesional din țară și de peste hotare:  Angela Repanovici, prof. dr. inginer de la Universitatea Transilvania, Braşov, România, Ludmila Corghenci, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,  sef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, specialiști în domeniul biblioteconomiei de la Universitatea de Stat din Bălți.

Lucrările conferinței s-au axat pe cele mai actuale probleme din domeniul biblioteconomiei contemporane:importanta scientometriei în analiza cercetării domeniului ştiinţei informării, contextul prevederilor legale şi strategice a cercetării biblioteconomice, bunele practici ale bibliotecii universitare în cadrul proiectelor internaţionale, Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari - Proiectul LNSS în Armenia, Moldova şi Belarus, servicii electronice pe platforma JOOMLA, rezultatele studiului privind Repozitoriul Instituţional ORA USARB, platforma științifică Research4Life  etc.

Scopul participării la conferință – diseminarea informațiilor privind derularea implementării proiectului internațional Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]” prin analiza activităților și rezultatelor  obținute de către Biblioteca Științifică AAP în implementarea Modulului nr. 3 de instruire: Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari, realizat în parteneriat cu Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică din Belarus.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.