„Săptămâna Internațională a Accesului Deschis”, ediția 2019, la Academie

În perioada 21-27 octombrie curent, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat „Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA)”. Tema ediției 2019 a fost „Open for Whom? Equity in Open Knowledge” (Deschis pentru cine? Echitate în cunoștințe deschise), determinată în contextul procesului de tranziție către un sistem deschis de partajare a cunoștințelor.

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile și centrele analitice au folosit Săptămâna Internațională a Accesului Deschis ca platformă pentru a convinge membrii comunităților să accepte politicile OA, pentru a prezenta beneficiile sociale și economice ale OA, pentru a atrage noi surse financiare în sprijinul publicării în Acces Deschis și multe altele.

Și la Academia de Administrare Publică Săptămâna Accesului Deschis constituie un eveniment de importanță majoră de informare în lumea cunoștințelor. În deschiderea evenimentului, funcționarii publici debutanți din autoritățile publice centrale, încadrați la cursurile de dezvoltare profesională din cadrul AAP, alți participanți, au fost informați despre istoria mișcării Accesului Deschis, scopul și obiectivele acestui eveniment global, conceptul și obiectivele Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2019. De asemenea, cei prezenți, au luat cunoștință de resursele informaționale în Acces Deschis, oferite de către Biblioteca AAP: Bazele de date  naționale și internaționale în AccesDeschis, Instrumentul Bibliometric Național, Repozitoriul Instituțional al Academiei.

Evenimentul dat a fost diseminat pentru întreaga comunitate a Academiei, fiind difuzate materiale informative, grafice, expoziții, informații în mass-media, rețele de socializare etc. Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis, în sala de lectură a Bibliotecii au fost vernisate expozițiile de carte cu genericul: Accesul deschis la informație – mediu echitabil pentru cunoștințe deschise” și ,,Reviste științifice din Republica Moldova în Acces Deschis”. În context, utilizatorilor le-a fost demonstrat Instrumentul Bibliometric Național (IBN) care oferă Acces Deschis la revistele științifice din Republica Moldova.

A doua zi a Săptămânii Accesului Deschis a fost dedicată „Repozitoriului Instituțional al Academiei de Administrare Publică IR-APAM”, utilizatorii fiind familiarizați cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Repozitoriului Instituțional AAP, cu conținutul, metodele de căutare, regăsire, utilizare a informației. De asemenea utilizatorii au luat cunoștință de Politica instituțională AAP privind Accesul Deschis la informație.

Pe 23 octombrie, a fost marcată Ziua bazelor de date științifice Cambridge Journals Online, SAGE Research Methods abonate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior.  

Ziua de 24 octombrie a fost dedicată „Științei administrației în Acces Deschis”, fiind promovate Bazele de date EBSCO abonate în cadrul proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci, modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin instruirea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, Programul Erasmus+, finanțată de către Comisia Europeană.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Informație a continuat cu masa rotundă cu genericul „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”, organizată de către Consorțiul REM în colaborare cu Departamentul Comunicare și Teoria Informării, facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat a Moldovei și Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, care s-a desfășurat pe 25 octombrie la Biblioteca Științifică ASEM.

Prin activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2019, comunitatea Academiei a fost conectată la impulsul global al împărtăşirii deschise și echitabile a ideilor, ne-a îndemnat la acțiuni concrete de promovare a accesului la informație la nivel local. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 a fost o oportunitate importantă de a cataliza noi discuții, de a crea conexiuni între comunități.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.