PLANUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII (PAC)

PLANUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII (PAC)

în cadrul proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”

 

OBIECTIVE GENERALE:

1. Consolidarea și modernizarea Bibliotecii Științifice prin  realizarea scopului și  a obiectivelor "Servicii de suport pentru biblioteci: modernizarea bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea și dezvoltarea personalului bibliotecii reformarea bibliotecilor [LNSS] ".

2. Îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă.

3. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului de bibliotecă concentrat pe îmbunătățirea standardelor de calitate și de performanță pentru Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică și ulterior pentru bibliotecile din Republica Moldova.

4. Îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă și de învățământ superior, creșterea relevanței lor  pentru piața muncii  și în societate.

5. Consolidarea managementului, capacităților de inovare și accesibilitate în bibliotecă prin planificare strategică și de elaborare a politicilor.

6. Stabilirea și menținerea unei Rețele de parteneriat estice pentru servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci (LNSS) pentru diseminarea, durabilitatea și exploatarea rezultatelor proiectului atât la nivel instituțional, național cât și în regiunea Parteneriatului Estic pentru schimbul de cunoștințe, experiență, formare și expertiză în regiune.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 

  • Implementarea limbii engleze pentru scopuri specifice (biblioteci și terminologie de bibliotecă) de formare pentru toate grupurile țintă;
  • Analiza aprofundată a nevoilor de instruire și cercetare, dezvoltarea abilităților profesionale ale bibliotecarilor;
  • Implementarea curriculumului inovator LNSS ce include o suită de module relevante și moderne de dezvoltare a personalului de bibliotecă în conformitate cu necesitățile bibliotecii secolului 21 și nevoilor de formare a personalului de bibliotecă în Era informațională.
  • Dezvoltarea și implementarea programelor de formare a abilităților de cercetare în bibliotecă pentru a ajuta utilizatorii să identifice, să localizeze, să evalueze în mod eficient și etic să utilizeze informațiile.
  • Introducerea de servicii inovatoare în bibliotecă, în special, servicii on-line.
  • Dezvoltarea de inițiative strategice axate pe accesul colecțiilor de bibliotecă și  serviciile pentru persoanele cu nevoi speciale;
  • Publicarea manualului care va conține rezultatele materialelor de instruire ale bibliotecilor partenere în proiect;
  • Actualizarea cadrului de reglementare și a politicilor de bibliotecă în conformitate cu standardele internaționale.

ACTIVITATI:

1. Implicarea persoanelor calificate indicate (training, aptitudini, motivație, experiența de lucru in echipa pentru implementarea proiectului) 

Rodica Sobieski-Camerzan. Octombrie 2015

2. Participarea la toate întâlnirile de management si pregătirile planificate in cadrul proiectului instituțional, național si de mobilitate.

Membrii  echipei. 2016-2018

 3. Organizarea și promovarea de cursuri, seminarii, cursuri și alte forme de formare pentru bibliotecari și utilizatori.

Formatori de echipă. 2016-2018.

4. Organizarea  ședințelor de difuzare a cunoștințelor acumulate de bibliotecarii AAP și promovarea lor în mediul național al bibliotecilor.

R. Soieski-Camerzan. 2016-2018.

 5. Asigurarea promovării și vizibilității proiectului.

 Membrii echipei de proiect 2016-2018

6.Respectarea  standardelor  IFLA și standardele naționale în crearea și implementarea serviciilor noi și livrabile.

R. Sobieski-Camerzan, Igor Neaga 2017-2018.

7. Asigurarea instruirii în limba engleză pentru angajați: crearea grupurilor de nivel, invitarea cadrelor didactice și a profesorilor participanți la curs. 

R. Sobieski-Camerzan, Igor Neaga. 2017-2018

 8. Implicații în cercetarea și dezvoltarea modulelor de creare a unei rețele de bibliotecă Sprijin pentru bibliotecile implicate în proiect și colegii de bibliotecă din Moldova.

Membrii echipei de proiect 2017-2018.

9. Prezentarea modulelor și implementarea conținutului în activități, procese și produse Bibliotecă.

Membrii echipei de lucru 2017-2018

10.  Elaborarea strategiei  BȘ AAP (2017-2020), a politicii de dezvoltare a colecției, actualizarea politicii de personal.

Rodica Sobieski-Camerzan.  2017

 11. Elaborarea și aprobarea Politicii Accesului Deschis la Informație în cadrul AAP.

       Rodica Sobieski-Camerzan. 2017

12. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Repozitoriului Instituțional AAP.

       Rodica Sobieski-Camerzan. 2018

13. Crearea Repozitoriului Instituțional AAP.

Sergiu Carcea. Igor Neaga. 2018

14. Implementarea softului integrat de bibliotecă Koha.

Sergiu Carcea. Igor Neaga. 2018

 

15. Achiziționarea de echipamente tehnice în conformitate cu recomandările Proiectului.

 Igor Neaga, Sergiu Carcea. 2016 – 2018. 

16. Crearea Sălii Multimedia.       

               Rodica Sobieski-Camerzan. Sergiu Carcea. 2018.

16. Efectuarea unui control adecvat al calității și verificarea tuturor proceselor și activităților desfășurate în cadrul proiectului. 

R. Sobieski-Camerzan. 2016-2018

17. Pregătirea și transmiterea rapoartelor proiectului în timp util, inclusiv raportul de audit.

R. Sobieski-Camerzan, Igor Neaga, Silvia Dulschi. 2017

 18. Documentarea tuturor acțiunilor și proceselor, însoțite de pachete de lucru adecvate.

R. Sobieski-Camerzan, Igor Neaga. 2017 -2018

 19. Asigurarea unui management financiar de calitate. Prezentarea  rapoartelor financiare în timp util.

Mariana Grițco, Rodica Sobieski-Camerzan . 2016 – 2018.

 

Rodica SOBIESKI-CAMERZAN,

Director al Bibliotecii Științifice AAP

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.