TRAINING PILOT „MANAGEMENT ESENȚIAL ȘI ABILITĂȚI TRANSFERABILE PENTRU BIBLIOTECARI”

Pe 9 februarie curent, la Biblioteca științifică a Academiei a avut loc trainingul pilot pentru modulul 3 „Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari”, desfășurat în cadrul proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018) implementat în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

Prim-prorectorul Academiei Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a menționat în cuvântul de salut, adresat participanților la eveniment, în fiecare an AAP se încadrează în diverse proiecte internaționale și proiectul servicii de suport pentru biblioteci este unul benefic. Biblioteca Academiei reușește satisfacă necesitățile studenților-masteranzi, dar tinde devină și un centru științific pentru acei ce activează în sfera administrării publice. Andrei Groza și-a exprimat speranța ca prin intermediul proiectului respectiv se va reuși preluarea bunelor practici internaționale în domeniu.

 

Obiectivele monitorizării proiectului au fost prezentate de către experții europeni Angela REPANOVICI, profesor universitar, doctor, Universitatea Transilvania din Brașov, România, și Manolis KOUKOURAKIS, profesor, doctor, director al Bibliotecii de la Universitatea din Creta, Grecia. Expertul român a precizat are onoarea colaboreze cu Academia de Administrare Publică de mai mulți ani și sarcina principală a proiectului constă în profesionalizarea bibliotecilor pentru a oferi servicii de calitate utilizatorilor. Oaspetele grec a ținut accentueze faptul acum, în era digitală, datorită Internetului, colecția bibliotecilor a devenit inepuizabilă. În aceste condiții, resursa principală a bibliotecii devine personalul. Or, potrivit expertului european, anume instruirea personalului bibliotecilor este prioritară în cadrul proiectului respectiv.

Șefa Direcției știință și doctorat a Academiei, Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, participantă la proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului, durata de implementare a căruia este de 3 ani, inclusiv a modulului 3, implementat din luna septembrie 2016. Modulul 3 include 11 tematici, acestea fiind promovate la nivel național și internațional. Cercetătoarea a comunicat rolul de coordonator în cadrul proiectului îi revine Academiei de Administrare Publică din Armenia, iar ședința de încheiere din 2018, se va desfășura la Academia noastră.


Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei științe administrative a Academiei, s-a referit la unele aspecte privind dezvoltarea comunicării organizaționale și ascultării active.

Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii științifice a Academiei, a scos în evidență etapele de implementare, schimbul de experiență, instruirile și trainingurile internaționale din cadrul proiectului, precum și asistența tehnică acordată instituției noastre. De asemenea s-a referit la prioritățile specifice de comunicare și ascultare în biblioteca universitară prin prisma cercetărilor efectuate în cadrul Bibliotecii Științifice AAP.               

La eveniment au participat profesori și colaboratori ai Academiei, studenți-masteranzi.


Proiectul este implementat în perioada 15 decembrie 2015 – 14 decembrie 2018 și are drept obiectiv consolidarea și modernizarea bibliotecilor și ridicarea nivelului de competențe și abilități ale personalului bibliotecilor din instituțiile de învățământ selectate din statele respective prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă. În calitate de parteneri din cadrul proiectului fac parte 13 instituții de învățământ superior din Armenia, Republica Moldova și Belarus, având ca parteneri din partea Uniunii Europene Irlanda, Grecia, Germania și România.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.