"Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI" discutate în cadrul trainingului desfășurat la Academie

Pe 22 noiembrie 2017, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat trainingul-pilot 2 pentru modulul 5: Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI din cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, implementat în cadrul Programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, prevăzut pentru perioada 2015 – 2018, la care au participat cadre didactice,  doctoranzi și masteranzi de la Academie, precum și experții internaționali ai Programului Erasmus+ Jerald CAVANAGH și Padraig KIRBY, reprezentanți ai Institutul de Tehnologii din Limerick, Irlanda, care au avut rolul de observatori.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea lucrărilor trainingului că este o realizare de succes participarea Academiei de Administrare Publică, alături de alte instituții de învățământ superior  din Parteneriatul Estic, în cadrul acestui proiect, misiunea căruia este modernizarea și reformarea bibliotecilor prin dezvoltarea personalului bibliotecar, iar cunoștințele acumulate vor fi de un real folos pentru activitatea de zi cu zi a personalului bibliotecii, dar și pentru cadrele didactice, doctoranzi și masteranzi, pentru cercetătorii din cadrul Academiei, iar oaspeții se pot convinge că la Academie sunt înregistrate performanțe frumoase care merită toată atenția.

Directoarea Bibliotecii Științifice a Academiei, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, coordonatoarea de proiect, a subliniat faptul că, având scopul de consolidare și  modernizarea  bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în instituțiile de învățământ superior din Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport  pentru educație și învățare continuă  și a reforma  bibliotecile prin instruirea personalului, proiectul constituie un suport real pentru dezvoltarea personalului bibliotecar și a comunității academice.

Astfel, trainingul-pilot 2 pentru Modulul nr. 3 cu genericul: Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI" este conceput pentru profesori universitari și bibliotecari și se axează pe următoarele subiecte:

• Proiectarea de site-uri moderne de bibliotecă, platforme online și portaluri

• Cataloguri online de acces public (OPAC)

• Tehnologii Web 2.0 și Social Media pentru biblioteci

• Aplicații Library Mobile ("M-biblioteci")

• Referință virtuală și solicitați servicii bibliotecare

• Furnizarea de documente electronice și împrumuturi inter-bibliotecă

• Căutarea federată: noi opțiuni pentru bibliotecile din epoca digitală

• Utilizarea programului LibGuides pentru cercetarea în bibliotecă.

Scopul general al Trainingului: dezvoltarea cunoștințelor specifice și înțelegerea aspectelor inovatoare ale serviciilor moderne de bibliotecă și obținerea de noi cunoștințe  și  abilități practice.

Oaspetele din Irlanda, Jerald CAVANAGH, a menționat, la rândul său, necesitatea imperioasă ca, în epoca modernă, toți să cunoască bine sursele avansate de informare și modalitățile de aplicare a lor în activitatea cotidiană, specificând faptul, că Programul Erasmus+ are 2 componente: Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic și că este o bună oportunitate pentru modernizarea rețelei de biblioteci din Republica Moldova, Biblioteca Științifică a Academiei fiind un model în această privință.

Ana SAMSON, reprezentantul Oficiului Național al Programului Erasmus+,   s-a  referit la beneficiile participării Academiei de Administrare Publică în cadrul a două proiecte ale acestui  program, ceea ce oferă posibilități largi de a avansa și a presta servicii bibliografice de calitate în corespundere cu rigorile timpului.

În continuare, Natalia CHERADI, dr., lector-expert, coordonator al programului eIFL – OA Moldova și Ana GUDIMA, lector, Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM), au prezentat instrumentele moderne de informare, accesul la informații prin biblioteci, impactul dezvoltării tehnologice și nevoia de informare a utilizatorilor  asupra bibliotecarilor și transformarea bibliotecilor prin introducerea sistemelor automatizate de bibliotecă, precum sunt cataloagele electronice – OPA: Online Public Access Catalogue,  bazele de date disponibile în biblioteci, biblioteca digitală și cea virtuală, tehnologii Web 2.0 pentru biblioteci, utilizarea rețelelor de socializare în promovarea informației, platformele de integrare a resurselor informaționale pentru biblioteci, arhivele electronice deschise gestionate de biblioteci, instrumentele bibliometrice, implementarea Accesului Deschis în universitățile din  Republica Moldova.

 

Participanții la trening au fost instruiți, de asemenea, prin aplicații practice privind strategia căutării informațiilor în LibUnivCatalog și în bazele de date, arhivarea publicaților în Repozitoriile instituționale, analiza bibliometrică a publicaților științifice, regăsirea informaților la tema cercetării cu utilizarea instrumentelor moderne de informare. Un compartiment aparte l-a constituit activitatea practică destinată indexării revistei Academiei de Administrare Publică în Baza de date DOAJ, căutarea, regăsirea, utilizarea articolelor din revistă, fiind analizate bibliometric publicații ale cercetătorilor din cadrul Academiei de Administrare Publică.

Activitatea de instruire  au fost înalt apreciata de către participanții la trening și  de către  observatorii internaționali care au avut misiunea de monitorizare a lucrărilor trainingului.

În final, prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar  și Rodica SOBIESKI-CAMERZAN directorul Bibliotecii științifice au făcut totalurile evenimentului, au reiterat importanța instruirii personalului academic pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de bibliotecă și de învățământ superior și au înmânat celor prezenți certificate de participare la training.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.