Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Academie

În perioada 23 – 29 octombrie 2017, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat Săptămâna Internațională a Accesului Deschis,ediția a X-cea, o acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare, la beneficiile concrete care pot fi obținute prin punerea la dispoziție, în mod deschis, a rezultatelor cercetărilor științifice pe pan național și internațional. Despre acest eveniment ne relatează  Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice AAP.

Inaugurarea la Academia de Administrare Publică a Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a demarat cu întrevederea rectorului Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, cu expertul Angela REPANOVICI, doctor, profesor la Universitatea Transilvania din Brașov, România. La întrevedere au participat prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și subsemnata. Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice AAP. Tematica discuției s-a axat pe importanța accesului deschis în formarea profesională și cercetarea științifică, problemele privind modalitățile de evaluare a calității cercetărilor științifice, implicarea Biblioteci Științifice a Academiei în proiecte internaționale, scopul fiind modernizarea activității bibliotecii,  accesul la bazele de date din spațiul internațional, oportunitățile oferite de Programul EIFL-OA Moldova.

Evenimentul a continuat cu workshopul „Utilizarea indicatorilor bibliometrici și scientometrici în evaluarea cercetărilor științifice”, susținut de Angela Repanovici în fața cadrelor didactice, a masteranzilor și doctoranzilor Academiei. 

Rectorul Oleg Balan a menționat în deschiderea workshopului că pentru Academia de Administrare Publică cercetarea științifică este o direcție prioritară și, în acest context, Academia pune accentul pe cooperarea internațională, fiind parteneră în cadrul a două proiecte internaționale. În prezent se negociază în privința celui de-al treilea proiect cu parteneri din Norvegia. Rectorul a subliniat, de asemenea, beneficiile acestui curs de instruire, care va consolida capacitățile științifice ale Academiei pentru a o plasa în topul celor mai prestigioase instituții din lume.

În cadrul cursului de instruire, dna Angela Repanovici s-a referit la modalitățile de utilizare a indicatorilor bibliometrici și scientometrici în evaluarea cercetărilor științifice în baza practicilor internaționale și din România, precum ar fi producția științifică, impactul cercetării, colaborării naționale și internaționale, atragerea de fonduri, numărul de cărți, de articole științifice, de contracte științifice, alte aspecte ale evaluării calității cercetărilor științifice și aprecierii lor în plan internațional.

Prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a dat o înaltă apreciere cursului de instruire, binevenit pentru cercetătorii Academiei, subliniind importanța studierii limbii engleze pentru facilitarea accesului în mediul științific internațional.

Cursul de instruire s-a finalizat cu mai multe întrebări și răspunsuri, fiind elucidate diverse aspecte ale tematicii abordate.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis, desfășurată la Academia de Administrare Publică, a continuat, pe 25 octombrie curent, cu seminarul ,,Revistele științifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ”, susținut de către dna Nelly  ȚURCAN, doctor habilitat, profesor universitar, care a menționat importanța și avantajele accesului deschis. În continuare, a prezentat Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ), care la momentul actual oferă acces la 10.247 de reviste cu Acces Deschis, inclusiv 19 reviste din Republica Moldova

Obiectivul prioritar al seminarului l-a constituit prezentarea revistelor științifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ. Astfel, a fost făcută o analiză amplă a istoricului înregistrării revistelor, a condițiilor de indexare a revistelor în DOAJ, a posibilităților de căutări simple și avansate, a condițiilor de utilizare și reutilizare a conținutului, a rating-ului autorilor, revistelor indexate în DOAJ.

Revista științifico-metodică ,,Administrare publică”, fiind printre primele reviste din Republica Moldova indexate în DOAJ (iunie 2016), este o revistă cu un rating înalt de accesări printre revistele științifice din acest domeniu.

Profesorul Nelly Țurcan a prezentat, de asemenea,  Instrumentul Bibliometric Național care, la momentul actual, include 104 reviste științifice naționale și este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2017. 

Evenimentele din cadrul săptămânii Internaționale a Accesului Deschis au continuat cu participarea reprezentantului Academiei, Rodica Sobieski-Camerzan, directorul Bibliotecii Științifice la masa rotundă cu genericul: ,,Vizibilitatea Internă și Internațională a conținutului științific digital”, organizată de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Coorganizatori: Consorțiul REM, Programul EIFL-OA Moldova. Scopul mesei rotunde a fost de a explora provocările și oportunitățile cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noi paradigme a Științei Deschise. Evenimentul s-a desfășurat la Academia de Studii Economice din Moldova.

Diseminarea activităților Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017 va oferi noi posibilități de promovare a politicii Accesului Deschis și a Științei Deschise în mediul academic, de diseminare a bunelor practici privind managementul datelor științifice, de creare a repozitoriului  instituțional și extindere a accesului la conținutului științific digital, de creștere a vizibilității interne și internaționale a rezultatelor cercetărilor din cadrul Academiei de Administrare Publică.   

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.