O nouă reuniune de lucru în cadrul Proiectului LNSS

O nouă reuniune de lucru în cadrul Proiectului

„Servicii de suport pentru  rețeaua de  biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”

Recent, o delegație de la Academia de Administrare Publică, reprezentată de către Silvia Dulschi, șef Direcție știință și doctorat și Rodica Sobieski-Camerzan, director al Bibliotecii Științifice  a participat la o întâlnire de lucru de lucru organizată de către Comitetul de Management  al proiectului  „Servicii de suport pentru  rețeaua de  biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, care s-a desfășurat  la Universitatea Tehnică Internațională din Dresda, Germania, în perioada  29 februarie - 5 martie 2017. La reuniune au participat atât țările din parteneriatul estic cât și țările din parteneriatul balcanic.

Scopul întâlnirii – evaluarea și  totalizarea  rezultatelor implementării proiectului în primul an de desfășurare, în conformitate obiectivele proiectului  și  planul de activități preconizat  pentru perioada respectivă.  

Reamintim, că scopul mai larg al proiectului este : consolidarea și modernizarea  bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități ale personalului de bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ din Armenia, Moldova și belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost generate de către obiectivele specifice stabilite pentru primul an de activitate:

·         implementarea limbii engleze pentru scopuri specifice (biblioteci și terminologie de bibliotecă) de formare pentru toate grupurile țintă;

·         analiza aprofundată a nevoilor de detectare și de evaluare a competențelor  în cartografiere;

·         implementarea unui program inovator de formare a formatorilor ca parte a unui curriculum ce încorporează o suită de module relevante și moderne de dezvoltare a personalului de bibliotecă care să corespundă nevoilor de formare urgentă ale bibliotecarilor secolului 21 și a personalului de bibliotecă în era informațională;

·         Dezvoltarea și implementarea programelor de formare a abilităților de cercetare în biblioteci pentru a ajuta  utilizatorii să identifice, să localizeze, să evalueze și în mod eficient și etic să utilizeze informațiile în procesul de instruire și cercetare și  viața de zi cu zi pentru învățarea continuă și economia bazată pe cunoaștere.

Astfel, în cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul general privind rezultatele implementării proiectului, cât și raportarea individuală a  fiecărui partener participant în proiect despre cercetările efectuate,  activitățile de instruire desfășurate în cadrul fiecărei instituții partenere,  accentele fiind puse pe curriculumul   cursului,  conținutul lecțiilor, materialele destinate studenților, notele profesorului, feedback-ul de formare a cursanților.

Analiza Training-urilor pilot care s-au  efectuat în fiecare țară-partener au  fost prezentate de către experții europeni care au vizitat și au monitorizat desfășurarea  activităților respective, fiind efectuată o analiză detaliată și amplă  cu observații, recomandări și concluzii privind calitatea și reușita training-urilor.  Reiterăm faptul că Republica Moldova a fost monitorizată la 09 -10 februarie 2017 de către observatorii europeni Angela Repanovici, profesor , doctor inginer la Universitatea Transilvania din Brașov și Manolis Koukourakis, doctor, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia.

            Un capitol aparte în cadrul întâlnirii de la Dresda a fost consacrată  proiectului  de  desfășurare a „Zilei Naționale de sensibilizare, privind bibliotecile”, proiect elaborat de către fiecare partener din proiect, în dependență de specificul țării și prezentat participanților la reuniune pentru analiză și evaluare. Proiectele respective urmează a fi implementate în practică în fiecare țară partener pe parcursul anului 2017, la fel fiind monitorizate de către observatorii europeni.

Astfel de întâlniri de lucru oferă și oportunități deosebite de familiarizare cu  experiență altor țări în domeniu. În acest context s-a înscris și vizita la Biblioteca Universității Tehnice Internaționale din Dresda, unde își fac studiile peste 30 mii de studenți din toate colțurile lumii. Biblioteca instituției este un adevărat laborator de studiu, cercetare, creativitate pentru utilizatori, unde sălile de lectură sunt  mereu arhipline, deși se oferă  simultan 10 mii de locuri de lucru pentru utilizatori, dotate cu cea mai modernă și performantă tehnică pentru  prestarea serviciilor de informare și documentare de cea mai înaltă calitate, în corespundere cu necesitățile de informare ale utilizatorilor sec. 21 și a erei informaționale.

În concluzie putem spune că vizita de lucru în Germania a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării competențelor personale și profesionale ale participanților prin oportunitatea  de participare la activitățile multiculturale de instruire și evaluare, stabilirea unor contacte cu specialiști în domeniu din alte țări europene, schimbul de experiență și nu in ultimul rând, cunoașterea experiențelor avansate de activitate a bibliotecilor academice din Europa, spre care tindem și noi, cei care am ales vectorul european de integrare.

 

Agenda vizitei

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.