Modernizarea Bibliotecii Științifice a Academiei prin implementarea proiectelor internaționale

În anul 2018, va continua activitatea Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică în cadrul proiectului  ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, finanțat de către Comisia Europeană.

Obiectivul de bază al proiectului constituie  consolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități ale personalului de bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ din Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă.

Prin implementarea proiectului  se urmărește modernizarea și reformarea bibliotecilor din instituțiile superioare de învățământ din Armenia, Moldova și Belarus prin sporirea performanței, relevanței, accesibilității serviciilor de informare și documentare în conformitate cu standardele europene și cele mai bune practici internaționale, cu nevoile de instruire a bibliotecarilor în era informațională. Proiectul are ca scop  promovarea inovațiilor în dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, consolidarea managementului și a capacităților de inovare și accesibilitate în bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus prin planificarea strategică și elaborarea politicilor de bibliotecă. De asemenea, prin implementarea proiectului se urmărește stabilirea și menținerea unei rețele de parteneriat estic pentru servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci  (LNSS) pentru diseminarea, durabilitatea și exploatarea rezultatelor proiectului în viitor atât la nivel național cât și în regiunea parteneriatului Estic pentru schimbul de cunoștințe, experiență, formare și expertiză în regiune.

Reieșind din obiectivele propuse,   pe parcursul a doi ani de activitate în cadrul proiectului,  Biblioteca Științifică AAP a reușit să implementeze o serie de activități inovative cum ar fi:

  • studierea limbii engleze specifice pentru biblioteci și terminologiei de bibliotecă;
  • implementarea unui program inovator de instruire a formatorilor ca parte a unui curriculum LNSS ce încorporează o suită de module relevante și moderne de dezvoltare a personalului de bibliotecă în concordanță cu  nevoile de formare cele mai urgente ale bibliotecarilor secolului XXI – secolul erei informaționale;
  • dezvoltarea și implementarea programelor de formare a abilităților de cercetare în biblioteci pentru a ajuta utilizatorii să identifice, să localizeze, să evalueze și, în mod eficient și etic, să utilizeze informațiile pentru învățarea continuă pe parcursul întregii vieți;
  • realizarea seminarelor și atelierelor de instruire în care se implică toate părțile interesate pentru schimbul de experiență în vederea îmbunătățirii competențelor și abilităților bibliotecarilor.

În timp ce principalii beneficiari ai proiectului sunt biblioteca și personalul de bibliotecă din universitățile țărilor-partenere, de rezultatele proiectului beneficiază și cadrele didactice, masteranzii, doctoranzii, funcționarii publici, personalul administrativ al Academiei, prin utilizarea serviciilor moderne inovative de bibliotecă. Prin dotarea bibliotecii cu echipament performant, se oferă instruiri calitative pentru toate părțile interesate, precum ar fi servicii inovatoare pentru biblioteca sec. XXI,  proiectarea site-urilor moderne de bibliotecă, platforme       online și portaluri, cataloage online de acces public, tehnologii web 2.0 și social media pentru biblioteci, aplicații pentru biblioteca mobilă, referințe virtuale, livrarea documentelor electronice, corelarea citării și evitarea plagiatului, utilizarea bazelor de date  etc.

Cu certitudine, impactul proiectului va fi major și va implica toate părțile interesate din proiect în cursuri de instruire și evenimente de diseminare. Proiectul și Curriculum-ul va ajuta nu doar bibliotecarii, dar și întreaga comunitate academică atât la nivel instituțional, cât și la nivel național și regional.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.