MODERNIZAREA BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL UNUI PROIECT ERASMUS+

La Biblioteca științifică a Academiei s-a desfășurat o ședință de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018) implementat în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.


În cuvântul de salut adresat participanților la eveniment, prim-prorectorul Academiei Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a menționat biblioteca științifică dispune de circa 47 mii volume de carte, iar, odată cu derularea proiectului respectiv, ea a fost dotată cu tehnică performantă. Astfel, profesorii și doctoranzii, studenții-masteranzi de la Academie au posibilitatea de a se documenta în procesul de studii, având acces la o vastă bază de date informaționale.

Claudia MELINTE, coordonator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, a accentuat faptul monitorizarea pe teren a proiectului pe parcursul primului an de implementare nu este un exercițiu de control, ci vine în suportul acestuia. Scopul monitorizării este de a scoate în vileag unele dificultăți și probleme, pe de o parte, iar pe de alta – de a evidenția experiențele reușite și bunele practici, astfel încât acestea fie preluate și în cadrul altor proiecte Erasmus+. Concluziile și recomandările ședinței urmează a fi prezentate Comisiei Uniunii Europene, care este finanțatorul proiectului.

Șefa Direcției știință și doctorat a Academiei, Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, participantă la proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului, durata de implementare a căruia este de 3 ani. Dumneaei a comunicat rolul de coordonator îi revine Academiei de Administrare Publică din Armenia, iar ședința de încheiere din 2018, se va desfășura la Academia noastră. În opinia sa, impactul proiectului va fi unul major, iar de rezultatele acestuia vor beneficia nu numai bibliotecile, dar și mediile academice din instituțiile de învățământ din cele trei țări.


Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii științifice a Academiei, s-a referit la etapele de implementare, schimbul de experiență, instruirile și trainingurile internaționale din cadrul proiectului, la asistența tehnică acordată instituției noastre. Dumneaei a remarcat la 10 iunie 2016 revista metodico-științifică a Academiei ,,Administrarea Publică” a fost înregistrată și inclusă în baza de date internaționale DOAJ (Directory of Open Acces Journals). După aceasta revista noastră a început fie citată deja în revistele de specialitate de peste hotare.

Directorul Bibliotecii științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Elena HARCONIȚĂ, instituție coparticipantă la proiect, a specificat în cadrul acesteia se implementează 5 pachete de lucru, referindu-se, în special, la instruirile și asigurarea accesului deschis în biblioteca universității.


Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat în detaliu și alte aspecte, inclusiv impactul acestora asupra Academiei de Administrare Publică și a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

La eveniment au participat profesori ai Academiei, doctoranzi și studenți-masteranzi.


  

Proiectul este implementat în perioada 15 decembrie 2015 – 14 decembrie 2018 și are drept obiectiv consolidarea și modernizarea bibliotecilor și ridicarea nivelului de competențe și abilități a personalului bibliotecilor din instituțiile de învățământ selectate din statele respective prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă. În calitate de parteneri din cadrul proiectul fac parte 13 instituții de învățământ superior din Armenia, Republica Moldova și Belarus, dar și din Irlanda, Grecia, Germania și România.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.