Școala de vară ,,Cultura informației”, Tulcea, România

Recent, în perioada 25-30 iulie 2017, în orașul Tulcea, România s-a desfășurat Școală de vară cu genericul  „CULTURA INFORMAȚIEI” organizată  în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Coordonator Național al proiectului  - Biblioteca Științifică ASEM, director Silvia GHINCULOV.

Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de către Rodica Sobieski-Camerzan, director al Bibliotecii științifice.

Scopul Școlii de vară – dezvoltarea competențelor, abilităților și aptitudinilor profesionale ale bibliotecarilor din Republica Moldova, necesare pentru desfășurarea cursului de cultura informației în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Obiectivele Școlii de vară s-au axat pe familiarizarea participanților la curs cu metodele pedagogice în predarea Culturii informației; cultura informației și comunicarea științifică; achiziția consorțială de resurse electronice științifice; preluarea bunelor și experienței Universității din Galați în domeniul culturii informației;

Tot odată, s-a pus accentul pe dezvoltarea abilităților de educarea utilizatorilor pentru căutarea și organizarea eficientă a informației;  modelarea aptitudinilor în conformitate cu noile instrumente de redactare; Învățarea prin jocuri și cultura informației, etc.

A fost efectuată inițierea teoretică și practică privind crearea și activitatea Centrelor de scriere academică din universitățile din occident,  Iar în cadrul aplicațiilor practice, fiecare partener din proiect a elaborat propria strategie de creare și dezvoltare a Centrului de scriere academică în instituția pe care o reprezintă.

În cadrul școlii au fost folosite diferite metode de instruire: de comunicare, de explorare,  de acțiune și de raționalizare. Unul  din produsele Școlii de vară a fost ,,Strategia Centrului de scriere academică” elaborată de către reprezentanții fiecărei instituții - partenere în proiect, strategie care urmează să fie propusă spre examinare și implementare comunităților academice partenere în proiect.

De asemenea, în cadrul școlii a fost prezentat Raportul de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova, efectuat în baza Studiului sociologic cu utilizatorii bibliotecilor participante în proiect.

Participanții la  Școala de Vară au fost instruiți de profesori și experți de nivel internațional: Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof.dr. Universitatea Transilvania, Brașov; Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson; Lenuța URSACHI, Biblioteca Universității din Galați; Serap KURBANOGLU, Prof. dr. Hattecepe University, Ankara, Turcia; Dr. Robert CORAVU, Prof. dr. Sanda ERDELEZ, Universitatea Missouri, SUA; Nelly TURCAN, USM; Mioara VONCILĂ, Directorul Universității din Galați; Prof. dr. Liliana ROGOZEA, Universitatea Transilvania din BRAȘOV.

Prin participarea la Școala de vară, au fost consolidate cunoștințele și abilitățile în domeniul culturii informației, managementul datelor de cercetare, înregistrare, operare, gestionare; instrumente de regăsire a informației, evaluarea cercetării, factori de impact, etica utilizării informației, plagiatul etc.

La încheierea ultimei ședințe a Școlii de vară, coordonatorii de proiect, Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof.dr. Universitatea Transilvania, Brașov; Silvia GHINCULOV, dr., ASEM au menționat importanța acestei acțiuni de instruire profesională continuă în domeniul culturii informației, au felicitat participanții pentru cunoștințele și abilitățile acumulate și formatorii pentru buna organizare și desfășurare a activităților de instruire. De asemenea, beneficiarii Școlii de vară și-au exprimat gratitudinea pentru oportunitatea oferită de proiectul ,,Modernizarea serviciilor de bibliotecă” pentru aprofundarea  cunoștințelor și abilităților în domeniul culturii informației și familiarizarea cu  bunele practici ale colegilor din România, Norvegia, alte țări în acest domeniu.

Cunoștințele, abilitățile și  experiența acumulată de către participanții  Școlii de vară  urmează să fie implementate și dezvoltate și în Bibliotecile universitare din Republica Moldova.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.