Ziua Națională de Sensibilizare

PROGRAM PROGRAM
1.      „DONEAZĂ O CARTE PENTRU A SCHIMBA UN DESTIN”: Campanie Națională de colectare și donare de cărți  pentru persoanele cu nevoi speciale. BȘ AAP, BȘ USARB, Consorțiul  REM, autorități publice, edituri, ONG, ambasade.      20 martie – 20 aprilie

1. DONATE A BOOK TO CHANGE A DESTINY: National Campaign for the collection and donation of books for people with special needs. APA Scientific Library, USARB library, REM, public authorities, publishers, NGOs, embassies. March 20 - April 20

2.      „BIBLIOTECA MEA – PROGRESUL MEU” masă rotundă.  Lansarea zilelor de sensibilizare la Liceul „Universul”. Biblioteca Științifică AAP,  Liceul „Universul” 08.04.17;

2. MY LIBRARY - MY PROGRESS roundtable discussion. Awareness days launching at High School „Universul”. APA Scientific Library, High School „Universul”. April 8th

3.      „BIBLIOTECAR PENTRU O ZI”: acțiune de autoconducere a bibliotecii  cu participarea elevilor clasei a IX- a. BȘ AAP, Liceul „Universul”. 14.04.17 

3. LIBRARIAN FOR A DAY: action of self-management attended by the ninth grade pupils. APA Scientific Library, High School „Universul”. April 14th

4.      „BIBLIOTECA MEA – PROGRESUL MEU”. Expoziție de desene și fotografii. BȘ AAP, Liceul „Universul”. 14-28 aprilie

4. MY LIBRARY - MY PROGRESS. Exhibition of drawings and photographs. APA Scientific Library, High School „Universul”. April 14 to 28

5.      MODERNIZAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ  - OBIECTIV PRINCIPAL AL PROIECTELOR EUROPENE. Seminar metodic. Comunitatea academică AAP. 19 aprilie 2017

5. MODERNIZATION AND REFORMATION OF LIBRARY SERVICES - the main objective of European projects. Methodical seminar. APA’s academic community. April 19th

6.      „BIBLIOTECARUL – PERSONALITATE ENCICLOPEDICĂ”. Expoziție de carte. 21 aprilie;

6. LIBRARIAN - ENCYCLOPEDIC PERSONALITY. Book exhibition. APA Scientific Library, April 21th

7.      „Biblioteca – templul cunoștințelor”: citate, aforisme, gânduri. 21 aprilie  aap.gov.md/biblioteca;

7. LIBRARY - TEMPLE OF KNOWLEDGE: quotations, aphorisms, thoughts. aap.gov.md/biblioteca.April 21th

8.      BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ AAP ÎN VIZIUNEA UTILIZATORILOR. Studiu. aap.gov.md/biblioteca 25 aprilie;

8. APA SCIENTIFIC LIBRARY IN USERS VISION. Survey. aap.gov.md/biblioteca. April 25th

9.      „O CARTE PENTRU BIBLIOTECA MEA” . Donații de carte pentru biblioteca liceului „Universul” 25.04.2017;

9. A BOOK FOR MY LIBRARY. Books donations for the school library, High School „Universul”. April 25th

10.  „DE LA CĂRȚILE DE LUT PÂNĂ LA CĂRȚILE E- BOOK” Dezbateri publice. Biblioteca Științifică AAP, Biblioteca „Ștefan cel Mare”. 25.04.2017;

10. FROM BOOKS OF CLAY TO EBOOK: Public debates. APA Scientific Library, „Ştefan cel Mare” Library. April 25th

11.  „CELE MAI FRUMOASE ȘI CUNOSCUTE BIBLIOTECI ALE LUMII” BȘ AAP. Biblioteca „Ștefan cel Mare”(video) 25.04.2016 aap.gov.md/ biblioteca. 27 aprilie.

11. WORLD MOST BEAUTIFUL AND WELL KNOWN LIBRARIES. APA Scientific Library, „Ştefan cel Mare” Library. (Video) aap.gov.md/ library. April 25th

12.  „Cartea – izvorul cunoștințelor: concurs de eseuri  și poezii”. Liceul „Universul”, 25 aprilie

12. BOOK - SOURCE OF KNOWLEDGE: essay and poetry contest. High School „Universul”. April 25th

13.  „LECTURA NE SCHIMBĂ VIAȚA”: Flashmob.  BȘ AAP, Liceul „Universul”. 26 aprilie;

13. READING CHANGES OUR LIVES. Flash mob. APA Scientific Library, High School „Universul”. April 26th

14.  Totalurile campaniei Naționale „Dăruiește o carte pentru a schimba un destin”.  Inaugurarea Bibliotecii la Fundația „Ecoul Cernobîlului”. 26 aprilie;

14. National campaign DONATE A BOOK TO CHANGE A DESTINY totals. Inauguration of the Library of Foundation „Echo of Chernobyl”. April 26th

15.  „OMAGIU BIBLIOTECII ADUS PE INTERNET” Consorțiul REM. 27 aprilie;

15. HOMAGE TO LIBRARY BROUGHT BY INTERNET. REM consortium. April 27th

16.   BIBLIOTECILE DIN MOLDOVA ÎN SECOLUL 21. Participare le Manifestările prilejuite către Ziua de sensibilizare privind Bibliotecile și Ziua Bibliotecarului, alături de reprezentanții Ministerului Culturii, Ministerului Educației, ABRM, Biroul Erasmus+, PNUD, Centrul UE, bibliotecilor din SNB, Consorțiul REM. Sala de conferințe a Guvernului Republicii Moldova. 27 aprilie;

16. MOLDOVA'S LIBRARIES IN THE 21ST CENTURY. Participation at events occasioned to Awareness Day on Libraries and Librarian Day, with representatives of the Ministry of Culture, Ministry of Education, ABRM, Erasmus +, UNDP, EU Center, libraries, REM. Government Conference Hall. April 27th

17.   Închiderea solemnă a Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile. Totalizarea rezultatelor concursurilor  de picturi, fotografii, eseuri cu genericul: „Biblioteca mea – progresul meu”. Înmânarea premiilor.  Program-cultural artistic. Liceul „Universul”, BȘ AAP. 28 aprilie;

17. The solemn closing of the National Awareness Day on Libraries. Results tabulation on paintings, photographs, essays contests entitled: „My Library - my progress”. Artistic and cultural program. High School „Universul”, APA Scientific Library. April 28th

18.   SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE (TV-clipuri, informații, Program). MASS MEDIA: ziarul „Funcționarul public”, revista Administrarea Publică,  site-ul BȘ AAP, ABRM, REM, Facebook, Twitter, Google+.

18. NATIONAL AWARENESS WEEK ON LIBRARIES (TV clips, information, program). THE MEDIA: „Funcționarul Public”newspaper, „Administrarea Publică” journal, APA’s website, ABRM, REM, Facebook, Twitter, Google+. 

Responsabili: Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Director Biblioteca Științifică AAP

                         biblioteca@aap.gov.md;

                         Silvia DULSCHI, Șef Direcție Știință și Doctorat AAP

                        silvia_moldovan@mail.ru

Responsible: Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, APA Scientific Library Chief

                          biblioteca@aap.gov.md

                          Silvia DULSCHI, head of APA Science and PhD Department

                          silvia_moldovan@mail.ru

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.