Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Servicii

Accesul publicului și comunicarea resurselor 

documentare și informaționale

Orientarea prioritară a Bibliotecii Ştiinţifice AAP este prestarea serviciilor informaţionale şi documentare de calitate înaltă utilizatorilor său.

Fiind una din structurile de bază ale Academiei, biblioteca este pusă în serviciul comunităţii academiei, care formează un contingent specific de beneficiari: masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cursanți participanți la cursurile de dezvoltare profesională, cercetători. Adiţional, biblioteca prestează servicii de informare şi documentare şi pentru personalul ce activează în sistemul de administrare publică, pentru solicitanții de servicii din alte instituţii de învățământ superior care dispun de facultăţi, specialităţi ce ţin de domeniul administraţiei publice.

Biblioteca dispune de 50de locuri/utilizator  oferite simultan, inclusiv: Sala de lectură nr.1 – 30 locuri, dotate cu calculatoare și altă tehnică IT, conectate la Internet - 12 locuri; Sala de lectură nr. 2 cu acces liber la fondul de carte – 20 locuri.

Utilizatorii  bibliotecii beneficiază de următoarele servicii:

·     consultarea documentelor şi resurselor informaţionale în spaţiul bibliotecii;

·     împrumut de publicaţii la domiciliu;

·     asigurarea accesului Internet gratuit pentru public;

·     acces internet gratuit nelimitat;

·     acces la bazele de date naţionale şi internaţionale;

·     acces la  catalogul electronic (OPAC);

·     asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare şi documentare;

·     consultanţă, asistenţă informaţional-bibliografică şi de referinţă;

·     consultarea  individuală şi în grup a documentelor;

·     instruire privind utilizarea şi selectarea resurselor informaţionale;

·     acces liber nelimitat  la resursele documentare şi informaţionale;

·     împrumut interbibliotecar;

·     activităţi cultural-ştiinţifice (lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, serate, expoziţii de carte);

·     accesul on-line al publicului la informaţie de la toate terminalele amplasate în Academie;

·     informarea asupra documentelor existente în alte sisteme prin accesul INTERNET la bazele de date din sistemele respective;

·     dezvoltarea paginii Web www.aap.gov.md/biblioteca;

·     dezvoltarea serviciului de livrare electronică a informațiilor și documentelor;

·     expoziţii on-line;

·     facilități de consultare a documentelor electronice în spațiul Bibliotecii și on-line;

·     prestarea serviciilor electronice la cerere;

·     crearea posibilităţilor de tehnoredactare, copiere pe suport electronic a materialelor din colecția Bibliotecii;

·     facilităţi de fotocopiere, listare, scanare  a materialelor din colecţiile Bibliotecii.

         

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.