Servicii

Accesul publicului și comunicarea resurselor 

documentare și informaționale

Orientarea prioritară a Bibliotecii Ştiinţifice AAP este prestarea serviciilor informaţionale şi documentare de calitate înaltă utilizatorilor său.

Fiind una din structurile de bază ale Academiei, biblioteca este pusă în serviciul comunităţii academiei, care formează un contingent specific de beneficiari: masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cursanți participanți la cursurile de dezvoltare profesională, cercetători. Adiţional, biblioteca prestează servicii de informare şi documentare şi pentru personalul ce activează în sistemul de administrare publică, pentru solicitanții de servicii din alte instituţii de învățământ superior care dispun de facultăţi, specialităţi ce ţin de domeniul administraţiei publice.

Biblioteca dispune de 50de locuri/utilizator  oferite simultan, inclusiv: Sala de lectură nr.1 – 30 locuri, dotate cu calculatoare și altă tehnică IT, conectate la Internet - 12 locuri; Sala de lectură nr. 2 cu acces liber la fondul de carte – 20 locuri.

Utilizatorii  bibliotecii beneficiază de următoarele servicii:

1. Servicii documentare:

• acces liber nelimitat la resursele documentare ale bibliotecii;

• consultarea documentelor şi resurselor informaţionale în spaţiul bibliotecii;

• împrumut de publicaţii la domiciliu;

• rezervarea documentelor;

• prelungirea termenului de împrumut a documentelor, inclusiv prin telefon sau e-mail;

• împrumutul documentelor destinate sălii de lectură pentru zilele fără program;

• împrumutul interbibliotecar naţional; • servirea personalizată a persoanelor cu nevoi speciale.

2.Servicii informaţionale:

• acces la resursele de referinţe;

• cercetări bibliografice tematice;

• informaţii factologice;

• reviste bibliografice;

• activităţi de informare.

3. Servicii electronice

• acces Internet;

• acces on-line la catalogul electronic al bibliotecii (OPAC);

• site-ul Web al bibliotecii;

• serviciul de referinţe electronice;

• livrarea electronica de documente

• accesul la bazele de date naţionale şi internaţionale;

• asistenţă în căutarea, găsirea, selectarea şi utilizarea resurselor de informare şi documentare;

• asistenţă în evaluarea calităţii surselor informaţionale;

• e-expoziţii;

• consultare a documentelor electronice;

• serviciilor electronice la cerere;

• posibilităţi de tehnoredactare şi copiere pe suport electronic a documentelor;

4. Servicii de comunicare

• înregistrarea utilizatorului;

• vizitarea bibliotecii;

• orientarea, ghidarea, consultarea utilizatorului;

• consultarea individuală şi în grup a documentelor;

• activităţi cultural-ştiinţifice (lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, expoziţii de carte etc.)

• facilităţi de fotocopiere a materialelor din colecţiile bibliotecii.

5. Servicii contra plată:

• Servirea utilizatorului nespecific (care nu este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii);

• Copiere (fotocopiere, scanare, digitizare);

• Listare;

• Servicii editoriale (culegere, redactare, tehnoredactare, machetare);

• Multiplicare;

• Pierderea sau deteriorarea a documentului din fondul bibliotecii (conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova, Nr. 218 din 24.10.2008);

• Depăşirea termenului de restituire a unui document împrumutat (stabilit în regulamentul de ordine interioară a bibliotecii).

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.