Error message

 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/aapgov/public_html/biblioteca/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Scurt istoric


Fondată odată cu Academia, în anul 1993, Biblioteca ştiinţifică AAP s-a afirmat ca parte integrantă a procesului educaţional şi ştiinţific, sarcina ei de bază fiind formarea unei colecţii de documente în corespundere cu curricumul academic şi în concordanţă cu dinamica vieţii sociale, care necesită amplificarea spiritului inovator şi reformator al organelor administraţiei publice, oferind suportul info-documentar în sprijinul ideilor de reformare a funcţionarilor publici, de analiză şi implementare a experienţelor avansate, acumulate în ţară şi în străinătate.

Fiind nemijlocit implicată în toate procesele de dezvoltare a Academiei şi considerându-se parte integrantă a sistemului informaţional-biblioteconomic  naţional, Biblioteca Ştiinţifică AAP a cunoscut câteva etape de dezvoltare. Acestea pot fi specificate după cum urmează.

 • Etapa de constituire şi dezvoltare iniţială (1993-1995); elaborarea primei concepţii de dezvoltare a Bibliotecii; concentrarea eforturilor pentru formarea colecţiilor de documente; iniţierea instrumentelor tradiţionale de informare asupra colecţiilor de documente; prestarea serviciilor tradiţionale de bibliotecă; constituirea structurii organizaţionale a bibliotecii AAP;
 • Etapa statornicirii organizaţionale şi funcţionale a Bibliotecii (1996-1998); diversificarea serviciilor tradiţionale de bibliotecă, elaborarea cadrului de reglementare intern. În 1997 în Academie este iniţiat cursul universitar în domeniul administraţiei publice (ciclul I). Biblioteca este preocupată de reorganizarea spaţiilor, se creează colecţii adecvate pentru învăţământul universitar;
 • Etapa dezvoltării  şi eficientizării activităţii informaţional-bibliotecare (anii 1999-2001): diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor documentare şi informaţionale, iniţierea unor activităţi culturale de promovare a elaborărilor didactico-ştiinţifice ale profesorilor AAP; primii paşi de informatizare a bibliotecii prin elaborarea şi implementarea primului program pentru  crearea catalogului  electronic al bibliotecii; implicarea bibliotecii în proiecte naţionale şi internaţionale de dezvoltare a colecţiilor  pe diverse domenii;
 • Etapa reformelor şi schimbărilor organizaţional-funcţionale (anii 2002-2004): reorganizarea bibliotecii în Secţie de documentare, creşterea numărului de angajaţi (de la 2 la 3 persoane), reorganizarea politicii documentare; continuarea participării bibliotecii în proiecte naţionale şi internaţionale de dezvoltare a colecţiilor  pe diverse domenii, susţinute financiar de Fundaţia Soros-Moldova, PNUD, TACIS; dezvoltarea colecţiei în domeniul ,,Administraţie publică şi politici publice”; acordarea angajaţilor bibliotecii statutul de funcţionari publici (2004);
 • Etapa de reorganizare structural-organizaţională  şi extinderea accesului la informaţie (2005-2006: Reorganizarea  Secţiei de documentare în Secţie de informare şi documentare (2006). Instituirea Centrului Naţional de Carte şi Presă de comun acord cu Compania de editare şi distribuţie a cărţii ,,Vector V-N” (septembrie 2005); inaugurarea Bibliotecii Electronice (mai 2006), creşterea numărului de angajaţi (de la 3 la 4 unităţi); elaborarea conceptului de dezvoltare a Centrului Naţional de Carte şi Presă şi a Bibliotecii Electronice, elaborarea cadrului de reglementare a acestor subdiviziuni; S-a produs conectarea la Internet a 14 staţii de acces. Cu susţinerea  Ministerului  Justiţiei, se oferă acces la Baza de  date Lex DB, care oferă informaţii şi full- textele privind  legislaţia Republicii Moldova;
 • Etapa de extindere a accesului la informaţii şi documente (2007-2009): Bibliotecă aderă la cel mai mare Consorţiul de biblioteci din lume, utilizatoare a publicaţiilor pe suport electronic eLFL-Direct (EBSCO Publiching) şi oferă acces la peste 18 000 titluri periodice, manuale, monografii ale celor mai importante edituri din lume (full-texte, abstracte, bibliografii cu traducere în limbile franceză, germană, spaniolă, rusă) ; lărgirea reţelei interne automatizate şi facilitarea accesului la informaţii prin tehnici şi tehnologii informaţionale;
 • Etapa reorganizării structural-organizaţionale şi modernizării spaţiilor bibliotecii, promovarea ideii accesului deschis la informație(2010-prezent). Diversificarea serviciilor tradiţionale şi electronice pentru facilitarea şi extinderea accesului la informaţie. Implementarea noului soft integrat de bibliotecă OpenBiblio. În scopul optimizării  prestării serviciilor informativ-documentare s-a efectuat transferul Bibliotecii într-un spaţiu nou, modern, dotat cu o bază tehnico-materială adecvată: mobilier, calculatoare și alte echipamente IT: scannere, imprimante, xerox, echipament multimedia etc; acces nelimitat Internet, intranet, condiții optimale pentru cumularea eficientă a serviciilor tradiționale cu serviciile electronice.
 • Reorganizarea AAP. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 225 din 26.03.2014 ”Cu privire la Academia de Administrare Publică”, Academia a fost reorganizată din ”Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova” în ”Academia de Administrare Publică”., iar Secția de informare și documentare a fost reorganizată în  Biblioteca AAP.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.