Adrese utile

Link-uri utile

 

Organizaţii şi Instituţii Internaţionale

Organizaţia Naţiunilor Unite http://www.un.org

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa http://www.osce.org

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDEhttp://www.oecd-ilibrary.org/

United Nations Public Administration Network  http://www.unpan.org

UNICEF Moldova http://www.unicef.org/infobycountry/moldova

Fondul Internațional Monetar http://www.imf.org  

Banca Mondială http://www.worldbank.org

Portalul Uniunii Europene http://europa.eu

Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare http://cpescmdt.blogspot.com/

Curte de Justiţie a Uniunii Europene http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Intellectual Property Watch //www.ip-watch.org/

 NISPAcee (Reţeaua de Institute şi Şcoli de Administrare Publică din Europa Centrală şi de Esthttp://www.nispa.org/

Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională a Statelor Unite http://www.usaid.gov

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) https://www.giz.de/en/html/index.html

Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională http://www.sida.se

Rețeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă și Comercială http://ec.europa.eu/civiljustice

Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova http://www.coe.md

Transparency International - Moldova http://www.transparency.md/

Fundaţia Soros-Moldova http://www.soros.md

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Moldova http://nato.md/

L’Alliance Française de Moldavie http://www.alfr.md

 

Organizaţii şi instituţii naţionale

Guvernul Republicii Moldova http://gov.md/ro

Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova http://www.justice.md/

Academia de Ştiinţe a Moldovei http://www.asm.md/

EXPERT GRUPCentrul Analitic Independent http://www.expert-grup.org/ro/

ADEPT - Asociaţia pentru Democraţie Participativă http://www.e-democracy.md/

IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” http://viitorul.org/

IPP - Institutul de Politici Publice http://www.ipp.md/

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academie de Ştiinţe a Moldovei http://iisd.md/

IPRE - Institutul de Politici și Reforme Europene http://ipre.md/

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale http://idsi.asm.md/

Instrumentul Bibliometric Național https://ibn.idsi.md/ro

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) http://www.agepi.md/ro

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare http://www.cnaa.md/

Asociaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” http://www.lhr.md/

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova http://calm.md/

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJMhttp://crjm.org/ 

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=110

 

Învățîmânt la distanță

 

Platforma OpenUp2U https://renam.md/ro/renamnews/up2u-remote-learning-platform-expands-access-to-all-schools-and-universities-across-europe/

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.