Misiunea forumului

Una dintre cele mai mari provocări în procesul actual de reformă în Republica Moldova este dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile, care activează conform normelor de drept, oferă servicii de calitate pentru cetățeni și joacă un rol activ în dezvoltarea țării. În Acordul de Asociere UE-Moldova din 2014, Republica Moldova s-a angajat să realizeze o astfel de reformă, iar Uniunea Europeană a promis să o sprijine printr-o cooperare intensă. Reforma se va concentra, în special, pe nivelul local și regional, dat fiind faptul că, în ciuda tuturor reformelor și eforturilor anterioare, orașele și zonele rurale se confruntă cu provocări serioase și suferă din cauza migrației. Reforma administrației publice în Republica Moldova înseamnă, în primul rând, promovarea dezvoltării locale și regionale.

Timp de câțiva ani au loc discuții intense cu privire la reformă, susțnute și de către partenerii internaționali. Discuțiile se concentrează în mare parte, asupra subiectelor ce vizează descentralizarea și reforma administrativ-teritorială, dar și altor subiecte, nu mai puțin importante, cum ar fi: dezvoltarea regională, îmbunătățirea serviciilor publice, cooperarea dintre autoritățile locale și centrale, cooperarea intercomunală și transfrontalieră. A fost solicitată expertiza experților străini referitor la subiectele discutate, au fost elaborate studii privind experiențele relevante din țările lor. Au fost organizate trei conferințe internaționale cu privire la descentralizare (în 2011, 2015 și 2015) și o conferință internațională privind dezvoltarea regională (în 2014), a fost elaborată Strategia de comunicare pentru reforma de descentralizare.

AVIZ
Vineri, 16 decembrie 2016, ora 14.00, în incinta Bibliotecii Științifice AAP
va avea loc ședința de monitorizare
a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
(2015 – 2018).

Sunt invitați toți doritorii!


Echipa de proiect.

CATEDRA ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

INVITĂ TINERI CERCETĂTORI SĂ PARTICIPE LA CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ, CU GENERICUL:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, EDIŢIA A III- A

CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 24 FEBRUARIE 2017

Cursul de dezvoltare profesională Utilizarea tehnologiilor informaționale pentru personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor se va desfăşura în perioada 12 – 16 decembrie 2016, în sala 109, etajul I blocul A.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
CATEDRA ŞTIINŢE JURIDICE
INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC,
EXPERŢI ÎN DOMENIU, DOCTORANZI, MASTERANZI

PENTRU A PARTICIPA LA

MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL „INTERFERENŢA DREPTULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL ÎN REALIZAREA PROTECŢIEI DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI”,

CARE SE VA DESFĂŞURA
JOI, 08.12.2016, 15.00, SALA 301

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.